Nabídka prostor ke krátkodobým pronájmům
v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.

kontakt: csd@ntm.cz

CENÍK KRÁTKODOBÝCH NÁJMŮ
V CENTRU STAVITELSKÉHO DĚDICTVÍ NTM PLASY

cena / hodinu
(bez DPH)


PROSTORY horního hospodářského dvora CSD NTM Plasy

Santiniho sál (140 židlí, řečnický pult, pevný pult)

500

Matheyův sál (60 židlí, 2 stoly)

300

Ratejna (jen se Santiniho sálem)

100

Opatská konírna

300

Ovčín (hasičárna)

150

Románský foyer a rohová pracovna

200

celodenní komerční pronájem všech uvedených prostor areálu hospodářského dvora včetně venkovních dvorů a zahrady

120 000


za celý den

Vzhledem k pravidlům veřejné podpory je třeba rozsah a účel pronájmu vždy předem projednat.

Krátkodobým nájmem se rozumí nájem včetně dodávek energií nejdéle na 48 hodin nepřetržitě.

Ceny hodiny akce krátkodobých nájmů jsou stanoveny za každou započatou hodinu.

U akcí (pronájmů) mimo běžnou pracovní dobu (večery, víkendy, svátky) je vybírán 50% příplatek.

Ceny zahrnují práce na přípravě a ukončení akce a využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, prezentační techniky a ozvučení).

Ceny lze snížit pouze po předchozím odsouhlasení generálním ředitelem NTM (včetně případů splňujících pravidla veřejné podpory).

svatební obřad v prostorách hospodářského dvora

3000


Pro snoubence, z nichž je alespoň jeden obyvatelem města Plasy, platí 50% sleva.
Vyžádané doplňkové služby se hradí samostatně.

celodenní pronájem všech uvedených prostor areálu hospodářského dvora včetně venkovních dvorů a zahrady pro svatby

22 000


za celý den


Ceny zahrnuje práce na přípravě a ukončení akce a využití standardního vybavení prostor (židlí, stolů, prezentační techniky a ozvučení).

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
(další vybavení)

židle 1 ks (nad rámec standardního vybavení prostor)

45

stůl 1 ks (nad rámec standardního vybavení prostor)

120

ozvučení (obsahuje: reproduktory, stativy, 2 ks bezdrátových mikrofonů)

1 200

projekce (obsahuje: plátno, dataprojektor, PC, kabeláž, projekční stěna)

3 000

malé pódium (1 ÷ 12 modulů; modul 200 x 100 cm) – cena za jeden modul

600

výstavní rámy pro posterové prezentace – cena za jeden kus

200

Ceny se započítávají za celou dobu pronájmu prostor.