Kontaktní osoby

Bc. Jan Duda

vedoucí odboru prezentace a práce s veřejností

tel.: 770 121 917
e-mail: jan.duda@ntm.cz
Mgr. Kristýna Koderová
tel.: 777 710 802
e-mail: kristyna.koderova@ntm.cz

Informace o aktuálních akcích a aktivitách Centra stavitelského dědictví NTM Plasy naleznete v sekci Akce a aktuality.

Upozornění

Žádáme novináře, aby svoji návštěvu domlouvali předem s Mgr. Kristýnou Koderovou na emailové adrese kristyna.koderova@ntm.cz nebo na telefonu 777 710 802 nebo s Bc. Janem Dudou na emailové adrese jan.duda@ntm.cz nebo na telefonu 770 121 917.
U pokladen držitelé novinářských průkazů nebudou zvýhodněni. Rovněž televizní, filmové či rozhlasové natáčení je nutné projednat před předpokládaným termínem natáčení. Zároveň je třeba s NTM uzavřít příslušné smlouvy, jejichž součástí je i stručný scénář a časový harmonogram akce. Děkujeme za pochopení.