Národní technické muzeum zahajuje 2. návštěvnickou sezónu v Centru stavitelského dědictví Plasy

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea má za sebou první rok úspěšného fungování a 18. března 2017 zahájilo druhou návštěvnickou sezónu. Otevřena bude nejen stálá Expozice stavitelství, kterou během první sezóny zhlédlo celkem 24 427 návštěvníků, ale také nová výstava Poklady v českých keramických obkladech.

Centrum stavitelského dědictví se stalo dalším vyhledávaným návštěvnickým cílem Plzeňského kraje. V malebném údolí řeky Střely v bývalých hospodářských objektech plaského kláštera představuje návštěvníkům stavební historii a tradiční stavitelství od středověku do současnosti. V prostorách někdejšího pivovaru v Expozici stavitelství se propojuje poctivé tradiční řemeslo a unikátní sbírkové předměty s novými technologiemi a prvky strohé industriální architektury. Množství návštěvníků a jejich spokojenost potvrzuje, že nejvyšší ocenění v prestižní Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015, které Národní technické muzeum za vytvoření Centra stavitelského dědictví získalo, bylo zasloužené.

„Zájem a uznání odborné veřejnosti je pro nás velice důležitý,“ říká vedoucí Centra stavitelského dědictví NTM Pavel Kodera. „Velmi povzbudivé jsou pro nás ale také pozitivní ohlasy návštěvníků, kteří k nám zavítají, aniž by je stavitelství nějak více přitahovalo. Setkali jsme se s celou řadou lidí, kteří od nás odcházejí překvapeni a nadšeni tím, jak může být stavitelství zajímavé a oslovující.“

V roce 2017 plánuje Národní technické muzeum v Centru stavitelského dědictví Plasy otevřít dvě nové výstavy. První, s názvem Poklady v českých keramických obkladech, bude veřejnosti přístupná od 19. března, druhou, věnovanou českému vynálezci a vlastenci Ludvíku Očenáškovi, mohou zájemci navštívit od 14. května. Kromě toho v létě na návštěvníky čeká zpřístupnění Dvora stavebních řemesel a řada tematicky zaměřených workshopů. Bližší informace návštěvníci naleznou na www.muzeum-plasy.cz.

VÝSTAVA POKLADY V ČESKÝCH KERAMICKÝCH OBKLADECH

V neděli 19. března 2017 otevře Národní technické muzeum v prostorách Centra stavitelského dědictví Plasy pro veřejnost novou výstavu věnovanou tradici českých keramických obkladů.

Keramické obkladové materiály mají na našem území bohatou historii. Nejstarším vystaveným exponátem je raně gotická dlažba, která se našla přímo v Plasích při archeologickém výzkumu zdejšího cisterciáckého kláštera. Průmyslová velkoprodukce keramických obkladů u nás začala koncem 19. století. Vzniklo zde mnoho menších továren na výrobu dlaždic a obkladaček. Poměrně záhy se do popředí dostaly tři české továrny na keramiku v Rakovníku, Chlumčanech a Horní Bříze, které se do budoucna staly výraznými světovými producenty udávajícími všeobecné trendy.

„Zajímavé je,“ uvádí Jakub Chaloupka, kurátor výstavy, „že k rozvoji keramické výroby na Plzeňsku a Rakovnicku došlo vlastně nedopatřením. Původním záměrem v těchto lokalitách byla těžba uhlí, ale to se buď nenašlo v dostatečném množství, nebo jeho těžbu komplikovala hladina spodní vody a záplavy. Místo uhlí se však našla vydatná ložiska kaolinu a lupku. A na rozvoj keramické výroby bylo zaděláno.“

Výstava s přiléhavým názvem Poklady v českých keramických obkladech ukazuje vývoj keramických obkladaček a dlaždic na produkci zejména tří výše uvedených továren. Návštěvník bude mít možnost seznámit se s výrobními procesy a technikami v minulosti, ale i s dobovými módními trendy a dalšími vlivy, které se rychle odrážely v designu jak obkladů, tak i dlažeb. Autoři výstavy pamatovali i na dětské návštěvníky. Ti si v tzv. kreativních zónách budou moci vyzkoušet svou zručnost a nápaditost při tvoření různých mozaik a tangramů. Výstava vznikla v přímé spolupráci se společností Lasselsberger, s.r.o., značkou RAKO. Potrvá do 26. listopadu 2017.

Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 5,
331 01 Plasy

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Kristýna Koderová
Oddělení PR a práce s veřejností
Email: kristyna.koderova@ntm.cz
Tel.: 373 300 744 / mobil: 777 710 802
Národní technické muzeum 
Centrum stavitelského dědictví,
Pivovarská 5, 331 01 Plasy