CSD Plasy získalo prestižní titul Stavba roku 2015 Plzeňského kraje v kategorii Rekonstrukce budov

Národní technické muzeum zaznamenalo po ocenění na XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kde se umístilo na prvním místě v soutěžní kategorii Muzejní počin roku 2015 za úspěšné završení projektu Centrum stavitelského dědictví Plasy, další úspěch. Získalo titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Rekonstrukce budov, a to za památkovou obnovu Centra stavitelského dědictví v Plasích, konkrétně hospodářského dvora.

Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udílen za zdařilou, vzorovou a inspirativní obnovu památkových objektů. Nenásilnou formou přibližuje problematiku obnov historických staveb širší veřejnosti. Ocenění za Stavbu roku 2015 Plzeňského kraje v kategorii Rekonstrukce budov převzalo Národní technické muzeum na slavnostním vyhlášení výsledků dne 24. května 2016 z rukou Jeho Excelence Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského.

Odborná porota zhodnotila památkovou obnovu hospodářského dvora Centra stavitelského dědictví v Plasích takto: „Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za obnovu hospodářského dvora bývalého významného kláštera, který ve svých zdech zachovává historii architektury téměř 900 let. Šťastně zvolená náplň – udržování tradice stavebních řemesel a prezentace metod stavebně historických průzkumů je vhodně kombinována s městskou knihovnou. Složitě narostlý areál se stal učebnicí poznání a bylo nalezeno odpovídající vyjádření v šetrné opravě staveb, jež umožňuje čitelnost stavebního vývoje jednotlivých objektů dvora. Kladem je i záchrana a přenesení barokního krovu ze zničené stavby. Vítaný pokorný přístup byl možná přehnán v řešení odstranění vlhkosti objektů.“

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.

Koordinátor projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Email: pavel.kodera@ntm.cz
Tel.: 373 300 734 / mobil: 777 190 734

Národní technické muzeum 
CSD,
Pivovarská 5, 331 01 Plasy