Centrum stavitelského dědictví Plasy oceněno jako Muzejní počin roku 2015 v soutěži Gloria Musaealis

Národní technické muzeum získalo ve XIV. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis nejvyšší ocenění v soutěžní kategorii Muzejní počin roku 2015 za úspěšné završení projektu „Centrum stavitelského dědictví Plasy“. Soutěž vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, Asociace muzeí a galerií ČR a nově také Český výbor ICOM. V kategorii Muzejní publikace roku zaznamenaly společný úspěch Národní technické muzeum a Národní památkový ústav s publikací „Zámek s vůní benzínu“ autorů Miloše Hořejše a Jiřího Křížka.

Centrum stavitelského dědictví Plasy otevřelo Národní technické muzeum v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích. Ojedinělý projekt zastřešuje řadu aktivit, z nichž za nejvýznamnější lze považovat tři okruhy: vytvoření první expozice stavitelství v České republice, dále založení studijního depozitáře stavebních materiálů, prvků a konstrukcí a konečně i vybudování stavebního dvora se specializovanými dílnami pro historická stavební řemesla. Každý z těchto tří okruhů je zaměřen na určitou skupinu návštěvníků. Expozice stavitelství je určena především širokému okruhu návštěvníků včetně rodin s dětmi a škol, kteří se zde seznámí s procesem výstavby historického domu počínaje přípravou stavby, budováním jejích základů přes hrubou stavbu, veškeré povrchy, okna i dveře, vytápění a další potřebné součásti až po střechu. Jednotlivé konstrukční části jsou dokumentovány jak na historických stavebních prvních, tak i na modelech či fotografické a filmové dokumentaci. Zmíněný budovaný studijní depozitář je pak přednostně určen pro zájemce z oboru: vysokoškolské studenty či veškeré pracovníky, kteří přicházejí do styku s historickými objekty. Řemeslnické dílny pak začínají sloužit ke dvěma hlavním účelům: jak úsilí o zachování a další praktické předávání vytrácejících se znalostí o historických technikách současným zájemcům o historické řemeslo, tak i seznamování návštěvníků z řad laiků s prací historických řemeslníků. Areál poskytuje i další možnosti edukace: konferenční prostory, dílny a budovanou oborovou knihovnu. Celý projekt, při jehož realizaci byla zachráněna řada unikátních objektů včetně románsko-goticko- barokního hospodářského dvora, byl financován z integrovaného operačního programu Evropské unie.

Soutěž Gloria musaealis je vyhlašována ve třech hlavních kategoriích: Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku a Muzejní počin roku a v tomto ročníku se do ní přihlásilo celkem 72 muzeí a galerií z celé republiky s 80 soutěžními projekty. Vyhlášení vítězů XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 proběhlo 18. května 2016, na Mezinárodní den muzeí, ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.

Ocenění, které Národní technické muzeum získalo, se skládá z trofeje, diplomu a finančního ocenění ve výši 70 000 Kč. Jedná se již o třetí nejvyšší ocenění Národního technického muzea v této soutěži. V roce 2014 získalo NTM první místo v soutěžní kategorii Muzejní počin roku 2013 za projekt „Národní technické muzeum dokončeno“ a v roce 2007 první místo v soutěžní kategorii Muzejní počin roku 2006 za projekt „Nový depozitář Národního technického muzea v Čelákovicích“.

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.

Koordinátor projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Email: pavel.kodera@ntm.cz
Tel.: 373 300 734 / mobil: 777 190 734

Národní technické muzeum 
CSD,
Pivovarská 5, 331 01 Plasy