Centrum stavitelského dědictví Plasy bylo vybráno mezi nejlepší architektonické realizace let 2014 a 2015.

Centrum stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea bylo vybráno mezi nejlepší architektonické realizace let 2014 a 2015. Po obdržení Ceny hejtmana Plzeňského kraje v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje 2014 se plaský areál dočkal dalšího odborného uznání.

Úspěšná rekonstrukce bývalých hospodářských budov a pivovaru plaského kláštera se dočkala prestižního uznání, a to výběru do ročenky Česká architektura 2014 – 2015. Areál Centra stavitelského dědictví v Plasích, otevřený v roce 2015, se tak dostal mezi
32 nejlepších architektonických realizací na našem území, jejichž výběr byl svěřen architektce Jitce Ressové. Ročenka pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost
o aktuální situaci v oboru, slouží jako přehled současné architektonické scény a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskuzi.

Jitka Ressová k výběru CSD Plasy v ročence dodává: „Obrovské prostory bývalého pivovaru našly úžasné naplnění. Právě díky rozlehlosti je tam možno instalovat mnoho modelů či stavebních prvků v měřítku 1:1. Vzniká tak skvělá 3D učebnice konstrukčních, stavebních prvků, detailů a technologií. Klášter se tedy může stát opět místem poutníků, kteří sem z dálky přijíždějí za něčím výjimečným i za vzděláním. Objekt prošel kvalitní obnovou a část jeho konstrukcí se stala exponáty.“

Vzorový projekt památkové obnovy hospodářských budov bývalého kláštera dal vzniknout rozsáhlé Expozici stavitelství, která je svým zaměřením i rozsahem unikátní nejen v rámci České republiky. Areál rovněž poskytuje prostor prezentačním dílnám tradičních stavebních řemesel a skýtá zázemí pro pořádání konferencí a vzdělávacích akcí.

Obnova historicky cenného areálu trvala od vzniku prvního projektu v roce 2010 až po jeho dokončení pět let. První etapu měl na starosti Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby, na druhé etapě se podíleli Masák & Partner, Metroprojekt a tbi.architekti.

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.

Koordinátor projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích

Email: pavel.kodera@ntm.cz
Tel.: 373 300 734 / mobil: 777 190 734

Národní technické muzeum 
CSD,
Pivovarská 5, 331 01 Plasy