Česká cena za architekturu 2021

vstupné

vstup volný

místo konání

nádvoří před Expozicí stavitelství
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

1.ČERVENCE - 31. ŘÍJNA 2021 VÝSTAVA

Česká cena za architekturu - soutěžní přehlídka, jejímž vyhlašovatelem je Česká komora architektů. Cíl – propagace kvalitní architektury.
Nominovaná díla roku 2021 si můžete prohlédnout od 1. července ve venkovní expozici areálu Národního technického muzea v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy. Vstup na výstavu je zdarma.     

Soutěže se účastní stavby, které promlouvají nejen vysokou estetickou a technickou kvalitou, ale je třeba je vnímat také v souvislostech jejich vzniku, vztahu k okolí a společenského přínosu. Hlavním účelem přehlídky je pokrytí co nejširšího spektra prací. Z tohoto důvodu nejsou díla hodnocena v rámci jednotlivých kategorií, ale uděluje se jedna hlavní cena. Přihlášená díla posuzuje mezinárodní sedmičlenná porota. Registrace do soutěže je bezplatná.

V letošním roce vybírala mezinárodní porota ze 170 přihlášených děl.
Přehled přihlášených i nominovaných projektů lze nalézt zde.