Müllerova mapa Čech

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 120,-
snížené 80,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

1. ČERVNA - 31. ŘÍJNA 2021 VÝSTAVA

Již tradičně obohacuje Národní technické muzeum expozici Centra stavitelského dědictví NTM Plasy vybraným "pokladem" ze svých sbírek, který z tématu stavitelství vybočuje. V roce 2021 získala čestné místo v plaské expozici 300 let stará Müllerova mapa Čech. K vidění bude originál jednoho z tiskových listů i matrice, ze které byl vytištěn.

Müllerova mapa Čech je jedním z nejkrásnějších a nejcennějších mapových děl naší historie. „Mappa geographica regni Bohemiae …“ byla zhotovena kartografem Janem Kryštofem Müllerem roku 1720. Vznikla na základě vojenských, správních a hospodářských potřeb Českého království a zobrazuje celé Čechy v měřítku 1:132 000. Skládá se z 25 mapových listů a její celkový rozměr činí úctyhodných 282 x 240 cm. Jedná se o kartografickou práci, která je posledním velkým dílem jednotlivce. Na dlouhou dobu se stala základem map Čech.
Kolekce Müllerovy mapy ve sbírkách NTM je cenná svojí úplností – velká mapa sestavená z 25 listů je doplněna její zmenšenou verzi, samostatnými tisky jednotlivých sekcí (47 x54 cm), přehledným listem ke snadné orientaci, a především originálními měděnými tiskovými matricemi.


foto: NTM

Originál jednoho z tiskových listů Müllerovy mapy i matrici, ze které byl vytištěn, si budete moci prohlédnout od 1. června do 31. října 2021 v rámci Expozice stavitelství NTM CSD Plasy.


foto: NTM