STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ A PARKETÁŘSTVÍ

Publikace


STAVEBNÍ TRUHLÁŘSTVÍ A PARKETÁŘSTVÍ

Katalog k výstavě „Díl(n)a stavebního truhlářství“
autoři: Lukáš Hejný, Martin Ebel a kol.


Podobně jako na výstavě, tak také v katalogu je zřetelně oddělena část věnující se stavebnímu truhlářství a část specializijící se na parketářství.
Kapitoly věnované stavebnímu truhlářství tento řemeslný obor obecně vymezují a jednotlivé postupy tradičního řemesla představují na popisu výroby určitého výrobku – dveřního křídla. Text Lukáše Hejného, vedoucího oddělení architektury a stavitelství NTM, se zde opírá především o historické stavební příručky a je podpořen profesními zkušenostmi Miloše Kodýdka, truhláře, který se tradiční ruční výrobou dlouhodobě zabývá. Navazující bohatě fotograficky doprovozený katalog prvků stavebního truhlářství, zejména oken a dveří ze sbírek Národního technického muzea, pak řemeslné postupy ilustruje na konkrétních příkladech. Katalog ručních nástrojů i historického vybavení strojní truhlářské dílny dokumentuje proměnu technologického přístupu k danému řemeslu.
Část věnovaná parketám a parketářství je zásadním a zatím patrně jediným uceleným pohledem, který u nás na toto téma vznikl. Autoři, ředitel Muzea architektura a stavitelství NTM Martin Ebel ve spolupráci s Ivetou Krupičkovou, v ní sledují jak typologickou proměnu parket, tak i vývoj technologie parketářské výroby; zároveň se pokoušejí vnést systém do používané oborové terminologie. Objevná je rovněž stať věnovaná první továrně na parkety v Čechách v Nebřezinách u Plas, jejíž počátek sahá do 30. let 19. století.
Celý katalog je doplněn o rozsáhlý obrazový materiál.

Ukázka z knihy je zde k nahlédnutí.

Vydalo NTM, prosinec 2020.
Katalog je k zakoupení v knižním e-shopu NTM.
Cena: 450,- Kč