Dny evropského dědictví v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy - 7.9. 2019

V sobotu 7. září. 2019 se Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy připojuje ke Dnům evropského dědictví programem, který je věnován 100. výročí narození plzeňského rodáka, cestovatele, Miroslava Zikmunda a navazuje na výstavu Filmaři Hanzelka a Zikmund.
Vstup do expozice, na výstavy i na veškerý doprovodný program je tento den ZDARMA!

Generální ředitel NTM Karel Ksandr uvedl: „Dny evropského dědictví mají za cíl přiblížit široké veřejnosti naše národní kulturní dědictví a jeho evropský kontext. Národní technické muzeum, které ve svých expozicích a také budovách, v nichž sídlí, prezentuje cenné doklady naší technické historie i současnosti, se k této akci připojí již po čtvrté.“

Program v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy:

13:30, 15:00, 16:30 / STRUKÁŽ / workshop kreativních fotografických technik, který stejně jako výstava Filmaři Hanzelka a Zikmund ukazuje, že cesta fotografie a filmu může být plná překvapení.
Fotograf Ivo Kornatovský bude pracovat s účastníky workshopu na ploše černobílého světlocitlivého fotografického materiálu pomocí fotochemických roztoků (ustalovač, vývojka). Grafické zobrazení, které vzniká jako kresba, malování a obtiskování a realizuje se v běžném světelném prostředí, rozvíjí schopnosti lidské tvořivosti, fantazie, asociace.

18:00 / TANGO ANTARCTICO / přednáška hydrobioložky, polárnice a cestovatelky Marie Bulínové, která na ostrově Vega v Antarktidě objevila nový druh řasy rozsivky a pojmenovala ji ne náhodou Hantzschia zikmundiana, zavede posluchače nejen na Antarktidu, ale i do pracovny pana Zikmunda a výzkumné laboratoře.
Pětadvacetiletá hydrobioložka, kterou pan Zikmund při setkání nazýval „mládětem“ se v rámci své výzkumné činnosti dostala na nejméně dotčená místa na Zemi – na Špicberky, do Grónska a především na Antarktidu. Nadšeně fotografuje, natáčí a létá s dronem. Pojmenováním nového biologického druhu umožnila panu Zikmundovi zanechat jeho vlastní stopu na Antarktidě, na posledním kontinentu, který ještě nenavštívil.

20:00 / venkovní projekce filmu STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA / životopisný film, který přináší osobitý pohled na bouřlivé dějiny dvacátého století očima muže, který poznal celý svět.

7. září 2019, první zářijovou sobotu, se ke Dnům evropského dědictví Národní technické muzeum připojí i v hlavní budově NTM v Praze na Letné a v Železničním depozitáři NTM v Chomutově.

Tisková zpráva NTM 2. září 2019
Mgr. Kristýna Koderová
Oddělení PR a práce s veřejností
Email: kristyna.koderova@ntm.cz
Mob.: 777 710 802

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
www.muzeum-plasy.cz