Statika hrou - místo, kde se nebudete nudit.

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 120,-
snížené 80,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

od 28. ČERVNA 2019 EDUKAČNÍ PRACOVIŠTĚ

V Centru stavitelského dědictví NTM Plasy vzniklo nové edukační pracoviště s názvem Statika hrou. Vzniklo ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a od 28. června 2019 ukazuje návštěvníkům, jak funguje stavba domu ze statického hlediska. Převedeno do řeči menších návštěvníků „Jak to, že dům stojí a nespadne.“     

Řečí mladších návštěvníků nebývají většinou slova a poučky, ale obrazy, doteky, možnost být v poznávání aktivní. Tato kritéria byla pro vznik tohoto prostoru určující, ale zároveň, tak jako v celém muzeu, zůstal zachován prostor i pro oslovení odbornější veřejnosti. Příležitost osahat si různé materiály a vyzkoušet si základní statické principy je doplněna možností vidět staré historické plány a modely, dozvědět se, jak a proč se co dělá a funguje.
Pro většinu lidí je statik člověk, který je povolán k poškozené stavbě a rozhodne, zda se má zbourat, nebo ne. To je sice pravda, ale těžiště jeho práce je úplně jinde. Kde, to je cílem ukázat právě v nově otevřeném edukačním pracovišti.


Expozice stavitelství NTM CSD Plasy
od 28. června 2019.