Expozice stavitelství

Bývalý pivovar, ve kterém se expozice nachází, byl ve své historii mnohokrát přestavován a dnešní podobu získal na samém konci 19. století. V 60. letech minulého století však pivovarské pánve vychladly a objekt sloužil jako velkosklad. Po rozsáhlé památkové obnově mezi roky 2013 a 2015 zde vzniklo muzeum stavitelství. Máte-li chuť poznat poctivý fortel tradičních řemesel, obdivovat krásu stavebního detailu anebo se něco dozvědět o základních konstrukčních principech, pak je expozice stavitelství určena právě Vám!

Cílem expozice je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. Návštěvník má tak příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína) a jejich zpracováním pro použití na stavbách. Na jednotlivých podlažích si může prohlédnout typy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po střechy tvořené krovem a krytinami.

— Stavební materiály

Stavební materiály

Plaský pivovar v sobě propojuje prostory pro výrobu piva s místnostmi, v nichž byla připravována základní pivovarská surovina, tedy slad. Na humnu sladovny bývala na podlaze nasypána vrstva vlhkého ječmene, kterou sladovník pravidelně přehazoval, aby obilí nezplesnivělo a správně naklíčilo. A podobně jako sladovník vytvářel z daru přírody svým umem nový produkt důležitý pro vaření piva, tak i tesař, cihlář, kameník či vápeník z přírodního bohatství svojí řemeslnou dovedností dobývali základní prvky důležité ke stavbě domů, hradů, kostelů. V části expozice věnované stavebním materiálům máte možnost alespoň letmo nahlédnout do oblasti, kde se příroda se stavitelstvím přímo prolíná.

Hrubá stavba

Podlaha v bývalé staré chladírně byla při přestavbě pivovaru na velkosklad zvýšena o téměř 2,5 metru a prostor pod ní zasypán sutí. Při památkové obnově tak byly pod podlahou nalezeny dva litinové sloupy z 19. století, které kdysi podepíraly klenby, jejichž otisky jsou na zdech rovněž čitelné. Pohnutý tohoto prostoru tak souzní s expozicí, kterou si zde můžete prohlédnout. Jedná se o tu část stavby, v níž má hlavní slovo zedník. Vzniká při ní základní kostra celého domu – se zdmi, klenbami, sloupy. A „hrubá stavba“ se jí říká ne snad proto, že by byla hrbolatá, ale protože většinou zahrnuje nejhrubší práce a dům je pak již „zhruba hotov“.

Topení a voda

Kdybychom do prostoru této části expozice vstoupili zhruba před půl stoletím, neodbytně bychom cítili nasládlou vůni svařeného sladu, základu pivní mladinky. Ano, nacházíme se v samotném srdci pivovaru, ve varně. Při přestavbě na velkosklad však byly pivovarské nádoby odstraněny a podlahy zvýšeny tak, že zakryly i keramický obklad stěn. Pohřben v suti zůstal i parní stroj v přilehlé strojovně. Dnes se zde namísto zážitku sálavého tepla pivní pánve můžeme mnohé dozvědět o pověstném „teple domova“. Tak jako je varna srdcem pivovaru, je topení srdcem každého domu. A kde je oheň, měla by být i voda! A je-li topení žhnoucím srdcem, pak vodovodní a odpadní rozvody tvoří v těle domu spleť cév zajišťujících pohodlí jeho obyvatel.

Obklady

Velké pivovarské nádoby byly ve varně obsluhovány prostřednictví železných lávek a schůdků. Na galerii, jejíž podoba vychází z tvaru původních lávek určených k obsluze pivovarských nádob, jsou představena dalších témat z oblasti stavitelství - obklady stěn, schody a spojovací materiály.

Podlahy a stropy

Prostor bývalé ječné půdy, tedy sýpky k uskladnění obilí určeného ke sladování, je věnován tzv. horizontálních konstrukcí. Náš jazyk slovem „podlaha“ vyjadřuje „pokladení dlah“, tedy prken, a navozuje představu podlahy dřevěné v kontrastu k „zemi“ – upravené hlíně jako povrchu. V případě vícepodlažních domů má pak podlaha společnou konstrukci se stropem vytvářejícím podhled místnosti a vymezujícím její výšku místnosti v rámci stavby.

Omítky

V části sladovny, kde kdysi bylo umístěno zařízení na čištění ječmene s navazujícími tzv. náduvníky určenými k jeho namáčení, se dnes můžete seznámit s povrchovou úpravou stěn. A to jak vnějších, nazývaných fasáda, tak i interiérových. Na modelech ve skutečném měřítku je zde například předvedeno tažení fasádních říms nebo tvorba sgrafita.

Elektro

Od přestavby pivovaru na konci 19. století poháněl mechanická zařízení v celém objektu parní stroj. Energie získaná z páry však byla postupně nahrazena energií elektrickou. I když se tedy jedná o technická zařízení poměrně mladá, i elektrické rozvody a jejich koncové prvky prodělaly za dobu své existence značný vývoj. Ten je v expozici reprezentován jedinečnou sbírkou vypínačů, zásuvek a dalšího elektroinstalačního materiálu, začínající již na konci 19. století.

Okna a dveře

Slad nachystaný pro vaření piva byl na hromadách skladován v podkroví sladovny, kde jsou dnes „uskladněna“ okna a dveře. Budeme rádi, když se vám při prohlídce těchto, na první pohled obyčejných a omšelých stavebních prvků, podaří odhalit jejich nenápadnou krásu skloubenou s lety prověřenou účelností. Vždyť již od pradávna se lidé snažili před nepřízní počasí i před nezvanými hosty svá obydlí náležitě zabezpečit!

Krovy

„Mít střechu nad hlavou“ je od pravěku základním požadavkem na kvalitu lidského příbytku. Základem řádné střechy je krov. A řádný krov je harmonií řemeslné dovednosti se znalostmi prověřenými generacemi. I v pivovarském podkroví je možné obdivovat jedinečnou konstrukci krovu se zdvojenými svislými prvky, neboli věšadly, vynášejícími tíhu vodorovně uložených vazných trámů. Proměnu krovových konstrukcí v průběhu staletí pak lze sledovat na sbírkových předmětech vystavených v této části expozice.

Krytiny

Pokud vyhlédneme z okna pivovaru směrem do kláštera, můžeme si na jednotlivých stavbách všimnout nestejně tvarovaných střech pokrytých různými materiály. Prejzová krytina na prelatuře, měděný plech na kapitulní síni konventu, bobrovky na objektu s ležáckými sklepy, vegetační střecha na polozapuštěném humnu u paty pivovaru. A mnohem širší paletu střešních krytin nabízí zdejší expozice!