Expozice stavebně-historického průzkumu

Trvalá expozice

Do nejstarší části areálu hospodářského dvora a tedy i nejstarší části celého Centra stavitelského dědictví byla umístěna expozice stavebně-historického průzkumu (SHP). Tato expozice je svým pojetím i významem zcela jedinečná. Maximálně využívá prostory, které od středověku až po současnost několikrát změnily svou tvář a funkci, ale přesto v nich každé období zanechalo určité stopy. Expozice nás učí tyto změny vnímat a číst, všímat si leckdy těžko postřehnutelných detailů, objevovat a mít radost z porozumění. Hloubavý návštěvník se tak může seznámit s postupy a metodami zkoumání historických staveb, a to na zcela konkrétním příkladu mimořádné památky s velice zajímavou stavební historií.

Expozice SHP upozorňuje na pozoruhodné nebo metodicky významné stavební situace a prvky na objektu „in situ“ a ukazuje dobrodružství objevů nalezených během renovace prostorů. Ty v minulosti mnohokrát změnily svoji funkci – od středověkého skladiště, přes klášterní vinopalnu až po byt kočího a později i dalšího hospodářského personálu. Můžeme zde tak nalézt gotická lomená okna, barokní hřebínkové klenby nebo názorný řez torzem pece z 19. století. Pozornost poutá rovněž velmi autenticky dochovaná barokní černá kuchyně sloužící k přípravě jídla pro čeleď stravující se v přilehlé ratejně, tedy čeledníku.

Bez zajímavosti není ani možnost srovnání barokní kuchyně s prostory obdobné funkce z první poloviny 19. století.

Expozice byla připravena ve spolupráci s doc. Ing. arch. Michaelem Ryklem, Ph.D. působícím na FA ČVUT Praha.

Expozice SHP je návštěvníkům přístupná při speciálních akcích.