Dvůr stavebních řemesel

trvalá expozice

Součástí Centra stavitelského dědictví je i hospodářský dvůr plaského kláštera. Ten svou podobou odkazuje na období baroka, avšak podle dochovaných středověkých stavebních prvků lze usuzovat, že jeho počátky sahají až do doby, kdy byl cisterciácký klášter založen, tedy do poloviny 12. století.

Jestliže je pivovar se svým muzeem stavitelství zaměřen spíše na teoretické předávání stavebně řemeslných poznatků, pak hospodářský dvůr směřuje spíše k praktickému předávání tradičních postupů a dovedností. V hospodářském dvoře naleznete pece pro pálení vápna, dílny ke zpracování kovových materiálů – unikátní historickou klempírnu, kovárnu s vnitřní i venkovní výhní a provozuschopnou slévárnu neželezných kovů, připravuje se funkční instalace tesařské a truhlářské dílny, cihlárny, kamenické dílny, pracoviště zedníka a štukatéra.

Dvůr stavebních řemesel je návštěvníkům přístupný při speciálních akcích, jako jsou Dny řemesel, a při odborných workshopech.