Žehnání nového zvonu pro CSD NTM Plasy

cena

vstup na akci je zdarma

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

AKCE

V sobotu 22. července 2017 v 15:00 hodin se v areálu Dvora stavebních řemesel CSD NTM Plasy ukuteční žehnání nového zvonu pro Centrum stavitelského dědictví Národního technickíého muzea. Zvonu požehná plzeňský biskup Mons. Tomáš Holub.

Zvon se znakem opata plaského kláštera Evžena Tyttla
• 1706 Johannes Daniel Pricquey
• 2017 Petr R. Manoušek     

Původní barokní zvon, který se stal předlohou nového plaského zvonu, pochází ze známé zvonařské dílny rodu Prisqueyů. V Klatovech ho odlil v roce 1706 Johannes Daniel Pricquey (1657-1730). Zvon nese iniciály a znak opata Eugena Tyttla, který v letech 1699–1738 reprezentoval cisterciácký klášter jako jeho opat. Kde byl zvon umístěn, už dnes není známé. Uchováván je ve sbírkách Západočeského muzea v Plzni, kam se dostal na začátku 20. století v rámci muzejních sběrů. Prosebné latinské nápisy na jeho plášti „Blesku a bouře zbav nás, pane Ježíši Kriste“ a „Krupobití a záplavy zbav nás, archo úmluvy“ dávají prostor myšlence, že zvon byl možná určen pro hospodářský dvůr plaského kláštera. V roce 2017 proto nechalo Národní technické muzeum podle tohoto barokního zvonu odlít přesnou repliku, která je určena pro bývalý hospodářský dvůr plaského kláštera a v rámci Centra stavitelského dědictví se nově rozezní. Autorem této repliky zvonu je známý český zvonař Petr Rudolf Manoušek.

Žehnání zvonu proběhne v rámci Zvonařského dne Centra stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea a Letního barokního festivalu Plzeňského kraje.     

Vstup na akci i do Expozice stavitelství je tento den zdarma.

Program celého dne naleznete na http://muzeum-plasy.cz/node/106