Poklady v českých keramických obkladech

VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 31. ŘÍJNA 2018.

Keramické obklady nás obklopují téměř na každém kroku. Jsou jimi obloženy vnitřní i vnější stěny a podlahy mnohých veřejných budov, ale často je najdeme i ve vlastních domácnostech. Díky jejich trvanlivosti a různorodosti se s nimi setkáváme v průmyslových provozech, utilitárních prostorách, ale i v honosných stavbách, kde se podílejí na špičkové výzdobě.

Použití keramických obkladů je známé již od starověku. Nejstarší doklady jsou ze starého Egypta, kde bylo obkladaček použito 4000 let před Kristem. Další doklady jsou ze starověkého Babylonu. Velkou oblibu měly keramické obkladačky v islámském prostředí, ze kterého se také ve středověku dostaly přes Severní Afriku a Španělsko do Evropy. V 17. a 18. století se výrobou glazovaných obkladaček proslavilo Holandsko a počátkem 19. století se započalo s jejich průmyslovou výrobou v Anglii.

Koncem 19. století se hlavním producentem co do kvantity, ale především kvality stává Německo a České země, kde vzniklo mnoho menších továren na výrobu dlaždic a obkladaček. Poměrně záhy se do popředí dostávají tři české továrny na keramiku v Rakovníku, Chlumčanech a Horní Bříze, mezi nimiž vzniklo pevné pouto a do budoucna se staly výraznými světovými producenty, udávajícími všeobecné trendy.

Nová výstava v CSD Plasy ukazuje vývoj keramických obkladů na produkci právě těchto tří českých továren na keramiku. Návštěvník se seznámí s výrobními procesy a technikami v minulosti, ale i s dobovými módními trendy a dalšími vlivy, které se rychle obrážely v designu jak obkladů, tak i dlažeb.

Expozice vznikla v přímé spolupráci se značkou RAKO, firmou LASSELSBERGER, s.r.o.

Výstava potrvá do 31. října 2018.