Vápno a kámen

vstupné

Účast na semináři je pro přihlášené zdarma, občerstvení a společná večeře jsou zajištěny v rámci semináře.

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

19. – 20. 10. 2015SEMINÁŘ

Národní technické muzeum a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i. a Českým vysokým učením technickým zvou odborníky a zájemce o historické stavební technologie na praktický seminář věnovaný tradičním vápenným technologiím a obnově kvádrového zdiva pomocí náhradního kamene. První den bude vyplněn přednáškami o tradičních způsobech výpalu a zpracování vápna, archeologických dokladech vápenných technologií a související vápenné problematice. Uzavře ho odborné autorské zahájení výstavy „Calcarius, či-li vápeník“ s komentovanou prohlídkou a promítání filmů o výrobě vápna a vápenných technologiích.

Na programu druhého dne je přednáškový blok o problematice výběru a zpracování kamene pro výměnu kvádrového zdiva, který bude odpoledne doplněn praktickými ukázkami kamenického řemesla za použití replik historických nástrojů. Po oba dva dny bude probíhat výpal vápna v malé vápenné peci a stavba jednorázové vápenné pece milířového typu. Předvedeno bude také tradiční hašení kusového vápna a ukázka přípravy vápenné malty za tepla. Na závěr si bude možné prohlédnout expozice a dílny nově otevřeného Centra stavitelského dědictví.

Seminář se koná v rámci projektů

NAKI – DF11P01OVV010: Tradiční vápenné technologie historických staveb a jejich využití v současnosti
NAKI – DF12P0OVV020: Komplexní metodika pro výběr a řemeslné opracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva historických objektů

Podrobný program a organizační pokyny budou dále upřesňovány na www.calcarius.cz/akce/kamen_a_vapno_2015

Potvrzení účasti zasílejte na adresu panacek@itam.cas.cz