Nabídka pro školy a organizované skupiny

Vážení návštěvníci,
na základě mimořádného opatření Národního technického muzea se do 31. srpna 2020 ruší ve všech objektech NTM veškeré komentované prohlídky, doprovodné programy či akce pro školní skupiny.
Z důvodů preventivních opatření bude v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy také dočasně uzavřeno Stavební hřiště a omezen provoz interaktivních exponátů.
Děkujeme za pochopení.

PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

Cílem programů v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy je ukázat dětem a (nejen jim) stavitelství jako velký neprobádaný svět, který zve k prozkoumání. Společně s nimi přemýšlíme, objevujeme, dotýkáme se, tvoříme. A samozřejmě nemineme stavební hřiště. Pokud není uvedeno jinak, programy jsou připravené v různých variantách pro všechny věkové kategorie, navíc je vždy přizpůsobujeme konkrétní skupině.

CENA:
PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY: 70,- / žák, pedagogický doprovod zdarma
VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÉ DÍLNY: 90,- / osoba

Na programy je třeba se dopředu objednat.
KONTAKT > KRISTYNA.KODEROVA@NTM.CZ> 373 300 744 > 777 710 802

Minimální počet účastníků na 1 skupinu je 10.

PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY (60 - 90 minut)

EXPOZICE STAVITELSTVÍ – PŘEMÝŠLEJ, OBJEVUJ, VYTVÁŘEJ

Cesta stavbou domu od základů až po střechu s doprovodem zkušeného lektora. V každé části expozice čeká záhada, v každé čeká úkol.

STATIKA – PROČ TO (NE)SPADNE...

Program probíhající ve speciálním edukačním pracovišti s názvem Statika hrou. Cestou experimentů, vlastního tvoření a zdolávání výzev objevujeme základní principy statiky – tedy PROČ TO (NE)SPADNE?!

EXPOZICE STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

Základní seznámení s tím, co je stavebně-historický průzkum, s jeho cíli, využitím, otázkami. Společné objevování historie stavby na konkrétních ukázkách expozice stavebně-historického průzkumu.
Program je vhodný pro studenty středních a vysokých škol.

VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÉ DÍLNY

SGRAFITA

Účastníci dílny se seznámí a tím, kdy, kde, jak a proč se sgrafita používala, každý si vytvoří svůj vlastní sgrafitový obraz. Připraví si rámeček, nanese do něj vrstvu probarvené omítky, vápennou vrstvu, připraví si návrh nebo použije z našeho výběru, přenese na podklad, vyrývá do výsledné podoby.
doba trvání: program se musí rozdělit na dva celky po 45 minutách, mezi nimi je nutná minimálně hodinová technologická přestávka. Čas se nechá využík ke kombinaci s jiným programem muzejní pedagogiky nebo k samostatné návštěvě muzea.

TRUHLÁŘSTVÍ – ZÁKLADY PRÁCE SE DŘEVEM

Práce se dřevem je fascinující. Účastníci se na začátku programu seznámí se základním materiálem, nářadím, postupy, a zásadami bezpečnosti při práci. Výrobek, který budou vytvářet, si budou moci vybrat buď z naší inspirativní nabídky nebo se mohou rozhodnout pro svůj vlastní nápad.
Do truhlářské dílny se budete chtít vracet. Anebo ještě lépe – můžete se inspirovat, co všechno je potřeba pro vlastní tvoření. Nemusí toho být moc.
doba trvání: 1,5 hodiny

TRUHLÁŘSTVÍ PRO NEJMENŠÍ

Dílnička určená pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Děti se seznámí se dřevem, s nástroji, kterými se opracovává a vyrobí si svůj jednoduchý výrobek. Radost z tvoření je veliká.
doba trvání: 1 hodina