Nabídka pro školy a organizované skupiny

Cílem programů v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy je ukázat dětem a (nejen jim) stavitelství jako velký neprobádaný svět, který zve k prozkoumání. Společně s nimi přemýšlíme, objevujeme, dotýkáme se, tvoříme. A samozřejmě nemineme stavební hřiště. Pokud není uvedeno jinak, programy jsou připravené v různých variantách pro všechny věkové kategorie, navíc je vždy přizpůsobujeme konkrétní skupině.

CENA:
PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY: 70,- / žák, pedagogický doprovod zdarma
VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÉ DÍLNY: 90,- / osoba

Na programy je třeba se dopředu objednat.
KONTAKT > KRISTYNA.KODEROVA@NTM.CZ> 373 300 744 > 777 710 802

PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY (60 - 90 minut)

EXPOZICE STAVITELSTVÍ – PŘEMÝŠLEJ, OBJEVUJ, VYTVÁŘEJ

Cesta stavbou domu od základů až po střechu s doprovodem zkušeného lektora. V každé části expozice čeká záhada, v každé čeká úkol.

EXPOZICE STATIKY – PROČ TO (NE)SPADNE...

(NOVÉ)
Doprovodný program k nové stálé expozici Statika hrou. Cestou experimentů, vlastního tvoření a zdolávání výzev objevujeme základní principy statiky – tedy PROČ TO (NE)SPADNE?!

JAK MISTR ONDŘEJ K ZEDNICKÉ LŽÍCI PŘIŠEL

Procházka Dvorem stavebních řemesel s ukázkami práce na historických strojích. Vyrobená zednická lžíce, která při prohlídce vznikne, se stane odměnou pro nejpozornějšího účastníka. Program byl podpořen Plzeňským krajem (www.turisturaj.cz).


EXPOZICE STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

Základní seznámení s tím, co je stavebně-historický průzkum, s jeho cíli, využitím, otázkami. Společné objevování historie stavby na konkrétních ukázkách expozice stavebně-historického průzkumu.
Program je vhodný pro studenty středních a vysokých škol.

VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÉ DÍLNY

SGRAFITA

Účastníci dílny se seznámí a tím, kdy, kde, jak a proč se sgrafita používala, každý si vytvoří svůj vlastní sgrafitový obraz. Připraví si rámeček, nanese do něj vrstvu probarvené omítky, vápennou vrstvu, připraví si návrh nebo použije z našeho výběru, přenese na podklad, vyrývá do výsledné podoby.
časová náročnost: 2 – 2,5 hodiny

MOZAIKY

Z připravených různobarevných keramických střípků si každý vytvoří svůj obraz (může do něj zakomponovat zrcátko, háčky), zafixuje si ho, přenese na připravenou destičku, kterou si před tím natře lepidlem. Odnáší si svůj obrázek a sáček spárovačky pro následné vyspárování. (Nedá se spárovat hned, musí se počkat, až náležitě zaschne lepidlo.) Program probíhá za podpory značky RAKO, firmy LASSELSBERGER, s.r.o.
časová náročnost: 1,5 hodiny

SKŘÍTEK

(NOVÉ)
Dílnička určená pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Děti se seznámí se dřevem, s nástroji, kterými se opracovává a vyrobí si svého malého skřítka. Radost z tvoření je veliká.
časová náročnost: 1 hodina