Zahájení 1. návštěvnické sezóny

vstupné

Zdarma.

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

12. – 13. 3. 2016 AKCE

V sobotu 12.3. proběhne v expozicích uzavřená slavnostní akce za účasti zvaných hostů. Veřejnost je zvána na ukázku salonního vozu arcivévody Františka Ferdinanda d‘Este AZA 1-0086, který bude tažený parní lokomotivou 475.111 a na plaské nádraží přijede v 11.53. V 16.00 pak proběhne v prostoru před Knížecím pivovarem koncert zvonohry Petra Manouška, který bude rovněž přístupný veřejnosti.

V neděli 13.3. budou expozice v objektu pivovaru od 10:00 do 17:00 hod. zpřístupněny veřejnosti v normálním režimu. Návštěvníci tak budou moct shlédnout Expozici stavitelství spolu s interaktivním „stavebním hřištěm“, dále výstavu „Calcarius čili vápeník“ a část „kabinetu“ architekta Jana Kaplického. Do konce dubna bude možné muzeum navštívit pouze o víkendech a svátcích, od začátku května do konce září denně s výjimkou pondělí. Vstupné zůstává zachováno jako v loňském roce (50,- / 30,- Kč).

Další informace naleznete zde.

Dílny Dvora stavebních řemesel a Expozice stavebněhistorického průzkumu budou prozatím přístupny pouze v souvislosti s akcemi konanými v areálu hospodářského dvora, o nichž bude veřejnost včas informována.

Novu Městskou knihovnu Plasy, která je situována rovněž do objektů hospodářského dvora, je možné navštívit ve výpůjčních hodinách uvedených na webu knihovny: http://knihovna.plasy.cz/

Těšíme se na Vaši návštěvu!