Památky v pohybu

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 120,-
snížené 80,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

1. ZÁŘÍ - 1. LISTOPADU 2020 VÝSTAVA

Závažný faktor, který ohrožuje bezpečnost a trvanlivost historických staveb, představuje dynamické zatížení. Výstava Památky v pohybu je zaměřena na experimentální vývoj postupu dynamické diagnostiky a na posuzování dynamických jevů na historických objektech.

Výstava vznikla na základě projektu, jehož cílem je využití teoretických znalostí a experimentálních metod v oblasti dynamiky konstrukcí, vývoj metod a postupů diagnostiky, umožňující z dlouhodobých měření identifikovat hrozbu poškození, a tedy i nutnost včasné opravy nebo restaurování. Pro dlouhodobé automatizované měření byla vyvinuta jedinečná originální sestava, umožňující automatizovaný sběr dat a jejich vyhodnocení.

Projekt zaměřený na záchranu a zachování památek kulturního dědictví vystavených dynamickým zatížením finančně podpořil Ministerstvo kultury v rámci programu NAKI II.