Opatření platná od 1.9.2020

Prosíme návštěvníky všech poboček Národního technického muzea, aby dodržovali hygienická pravidla.


Navštivte muzeum, pokud jste zdrávi nebo nemáte nařízenou karanténu.
Chovejte se vzájemně ohleduplně a respektujte nařízení muzea a pokyny jeho zaměstnanců.
Při vstupu do muzea dezinfikujte ruce a dodržujte rozestupy.
Mějte zakrytá ústa a nos rouškou nebo jiným způsobem.

Z provozních důvodů je v současnosti uzavřeno Stavební hřiště.

Vzhledem k epidemické situaci se kdykoliv může provoz pro návštěvníky změnit. Děkujeme za pochopení.