Armilární sféra

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 120,-
snížené 80,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

26. KVĚTNA - 1. LISTOPADU 2020 VÝSTAVA

Národní technické muzeum obohacuje každoročně expozici Centra stavitelského dědictví NTM Plasy vybraným exponátem, který z tématu stavitelství vybočuje. Pro rok 2020 zvolilo opravdu mimořádně cenný předmět, jeden z nejvzácnějších ze sbírek NTM. V Plasích bude vystavena vzácná renesanční ARMILÁRNÍ SFÉRA, jediná z té doby u nás dochovaná.

Armilární sféra představuje zjednodušený model nebe. Nebeská koule není plná jako u glóbu, ale tvoří ji několik kružnic, které se mohou otáčet a demonstrovat polohu a pohyb nebeských těles. Sloužila jednak jako demonstrační pomůcka při výuce, ale i jako pozorovací a měřicí přístroj.


foto: NTM

Historie používání armilární sféry sahá až do starověku, u nás se stala symbolem astronomie a vědy renesance. Z této doby je i vystavený exponát, který je datován mezi roky 1560–1580. Byl konstruována ještě podle geocentrické ptolemaiovské teorie, tedy se Zemí umístěnou ve středu planetární soustavy. Na zemském glóbu o průměru 38 mm je vyryt kartografický obraz Země, který odpovídá znalostem doby poloviny 16. století. Americký kontinent obsahuje poznámku terra incognita (země neznámá), obraz Austrálie chybí.

Armilární sféru můžou od 26. května do 1. listopadu 2020 návštěvníci vidět v rámci Expozice stavitelství NTM CSD Plasy. Další podobné exponáty, z nichž některé jsou Národní kulturní památkou, jsou k vidění v nejvýznamnější sbírce astronomických přístrojů v českých zemích v hlavní budově NTM v Praze na Letné.