Konference k plaskému portálu se 12.3.2020 konat nebude

Na základě rozhodnutí Vlády ČR ze dne 10. 3. 2020 se z důvodu opatření proti šíření koronaviru ruší konání mezinárodní konference „Románský portál cisterciáckého konventního kostela v Plasích“.

Dne 10.3. vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření, které zakazuje konání kulturních, sportovních a dalších akcí s účastí nad 100 osob.

Vzhledem k množství přihlášených se ruší také konference „Románský portál cisterciáckého konventního kostela v Plasích“, která se měla konat 12. 3. 2020 v prostorech Centra stavitelského dědictví NTM Plasy.

Konference se uskuteční v náhradním termínu, který bude zveřejněn a sdělen registrovaným účastníkům.