„Vápenická sobota“ v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy

Národní technické muzeum pořádá v Centru stavitelského dědictví Plasy v sobotu 7. října 2017 „Vápenickou sobotu“ a zve návštěvníky na praktické ukázky tradičních vápenných technologií, přednášky, komentované prohlídky výstavy, diskuze s odborníky a tvůrčí dílnu s výrobou sgrafit vhodnou i pro děti.

„Ještě před 50 lety byla vápenná jáma skoro u každé chalupy. Dneska už znají hašení vápna jenom pamětníci. A kdo viděl, jak se připravuje, horká malta‘ nebo používá, vápenná kaše‘? “ říká Pavel Kodera, vedoucí CSD Plasy NTM, a zve návštěvníky na sobotní program.

Ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR uskuteční NTM 5. až 7. října 2017 v Centru stavitelského dědictví v Plasích experimentální výpal, který bude proveden v peci postavené tradičním způsobem na základě informací získaných z historických plánů, archeologických nálezů i dochovaných stavebních reliktů. V sobotu 7. října bude vápno získané výpalem vybráno z pece, vyhašeno a uloženo ve vápenné jámě ve Dvoře stavebních řemesel CSD Plasy za účasti veřejnosti jako hlavní bod programu „Vápenické soboty“.

Během „Vápenické soboty“ se budou moci návštěvníci prakticky seznámit s tradičními vápennými technologiemi. Kromě vybírání vápna vypáleného při předchozím workshopu bude probíhat hašení vápna, předvedeny budou různé způsoby jeho použití, účastníci budou mít možnost navštívit přednášky, projekce, komentované prohlídky končící výstavy „Calcarius čili vápeník“ a pro tvořivé dospělé i pro děti bude připravena dílna s tvorbou sgrafit.

Programv „Vápenické soboty“ je zdarma v rámci vstupného do Expozice stavitelství CSD Plasy NTM.
Více informací naleznete na www.muzeum-plasy.cz

Tisková zpráva 3. října 2017

Mgr. Kristýna Koderová
Oddělení PR a práce s veřejností
Email: kristyna.koderova@ntm.cz
Tel.: 373 300 744 / Mob.: 777 710 802
Národní technické muzeum
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
www.muzeum-plasy.cz
www.ntm.cz

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob.: 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7
www.ntm.cz