Národní technické muzeum představilo dosud neznámou vedutu kláštera v Plasích z 18. století.

NTM se podařilo získat dosud neznámou unikátní vedutu plaského kláštera z období před zrušením kláštera roku 1785. Veřejnosti ji představilo při příležitosti slavnostního žehnání zvonu pro Centrum stavitelského dědictví v Plasích v sobotu 22. července 2017. Originál si budou moci návštěvníci prohlédnout do poloviny srpna v trezorové vitríně ve vstupní části Expozice stavitelství NTM CSD Plasy, poté bude uložen v klimatizovaném archivním depozitáři Národního technického muzea.

„Veduta je na první pohled zaměnitelná s již známými vyobrazení kláštera, pokud ale kresby porovnáme, zjistíme, že se tato odlišuje,“ uvedl při jejím představování ředitel Muzea architektury a stavitelství Národního technického muzea PhDr. Martin Ebel, Ph.D. „Zatímco většina objektů je zachycena ve skutečné podobě, u několika budov je zakreslen stav, který byl sice plánován, nebyl však nikdy realizován. To se týká zejména dostavby severního křídla prelatury a východního křídla horních stájí. Na rozdíl od jiných vyobrazení ideální podoby kláštera nově nalezená veduta nemá zakreslen plánovaný, leč nerealizovaný nový klášterní chrám. Mohlo se proto možná jednat o perspektivu redukovaného programu dostavby kláštera v poslední etapě jeho existence,“ vysvětlil Martin Ebel.
Muzeum vedutu zakoupilo o několik týdnů dříve ve Vídni. Jedná se o kolorovanou perokresbu na papíru o rozměrech 210 x 294 mm, tedy o velikosti srovnatelné s formátem A4. Není datována ani autorsky signována, vznikla však patrně v posledních letech fungování kláštera. Dokládá to mj. nápisová stuha s textem „Prospekt královského kláštera cisterciáckého řádu Plasy v Království českém“. Pracovně ji je proto možné datovat do období před rokem 1785, kdy byl klášter zrušen. Na rubu je podpis „P.[ater] Franciscus Stöhr Cisterciensis Plass“, patrně se ale nejedná se o jméno autora, nýbrž majitele. František Stöhr (1751 - 1803) po zrušení kláštera působil v letech 1785-1801 jako ředitel normální školy v Plasích, posléze do své smrti jako plaský farář. Autorství veduty lze předběžně přičíst zednickému mistru Martinu Prusíkovi, který pro plaský klášter vyhotovil více podobných detailních vyobrazení klášterních statků.
Přesné časové zařazení mezi ostatní vyobrazení plaského kláštera bude předmětem dalšího výzkumu.

Tisková zpráva 28. července 2017
Mgr. Kristýna Koderová

Oddělení PR a práce s veřejností
Email: kristyna.koderova@ntm.cz
Tel.: 373 300 744 / Mob.: 777 710 802

Národní technické muzeum
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
www.muzeum-plasy.cz
www.ntm.cz
Mgr. Adam Dušek

Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob.: 774 426 828

Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 00 Praha 7
www.ntm.cz