Nabídka pro školy - podzim a zima 2020

Edukační programy

žáci 70,-
pedagogický doprovod zdarma

Výtvarně-řemeslná dílna

90,- / osoba

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

LEDEN - PROSINEC 2020

PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

Cílem programů v Centru stavitelského dědictví Národního technického muzea Plasy je ukázat dětem a (nejen jim) stavitelství jako velký neprobádaný svět, který zve k prozkoumání. Společně s nimi přemýšlíme, objevujeme, dotýkáme se, tvoříme. Pokud není uvedeno jinak, programy jsou připravené v různých variantách pro všechny věkové kategorie, navíc je vždy přizpůsobujeme konkrétní skupině.

V souvslosi v vyhlášením nouzového stavu v odbodí od 5. do 18.10.2020 se v NTM včetně jeho poboček nekonají žádné edukační aktivity. Děkujemem za pochopení.

Na programy je třeba se dopředu objednat.
KONTAKT > KRISTYNA.KODEROVA@NTM.CZ > 373 300 744 > 777 710 802

Minimální počet účastníků na 1 skupinu je 10.

PROGRAMY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY (60 - 90 minut)

EXPOZICE STAVITELSTVÍ – PŘEMÝŠLEJ, OBJEVUJ, VYTVÁŘEJ

Cesta stavbou domu od základů až po střechu s doprovodem zkušeného lektora. Během programu se seznámíte s celým muzeem, řešíte praktické úkoly spojené se stavitelstvím, odkrýváte problémy, nacházíte řešení.

STATIKA – PROČ TO (NE)SPADNE...

Program probíhající ve speciálním edukačním pracovišti s názvem Statika hrou. Hravý program, při kterém cestou experimentů, vlastního tvoření a zdolávání výzev objevujete základní principy statiky – tedy PROČ TO (NE)SPADNE?!

EXPOZICE STAVEBNĚ-HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

Základní seznámení s tím, co je stavebně-historický průzkum, s jeho cíli, využitím, otázkami. Společné objevování historie stavby na konkrétních ukázkách expozice stavebně-historického průzkumu.
Program je vhodný pro studenty středních a vysokých škol.

VÝTVARNĚ-ŘEMESLNÉ DÍLNY

TRUHLÁŘSTVÍ – ZÁKLADY PRÁCE SE DŘEVEM

Práce se dřevem je fascinující. Účastníci se na začátku programu seznámí se základním materiálem, nářadím, postupy, a zásadami bezpečnosti při práci. Výrobek, který budou vytvářet, si budou moci vybrat buď z naší inspirativní nabídky nebo se mohou rozhodnout pro svůj vlastní nápad.
Do truhlářské dílny se budete chtít vracet. Anebo ještě lépe – můžete se inspirovat, co všechno je potřeba pro vlastní tvoření. Nemusí toho být moc.
doba trvání: 1,5 hodiny

TRUHLÁŘSTVÍ PRO NEJMENŠÍ

Dílnička určená pro MŠ a 1. třídu ZŠ. Děti se seznámí se dřevem, s nástroji, kterými se opracovává a vyrobí si svůj jednoduchý výrobek. Radost z tvoření je veliká.
doba trvání: 1 hodina