STRUKÁŽ - workshop kreativních fotografických technik

vstupné

Zdarma

místo konání

Opatská konírna
Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

sobota 7. 9. 2019 / začátek v 13:30, 15:00 a 16:30

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy se letos připojuje ke Dnům evropského dědictví programem, který připomíná 100. výročí narození plzeňského rodáka, cestovatele, Miroslava Zikmunda a navazuje na výstavu Filmaři Hanzelka a Zikmund. Vstup do expozice, na výstavy a na veškerý doprovodný program je tento den zdarma!

Fotografický workshop kreativních fotografických technik pod vedením fotografa Iva Kornatovského připomíná, stejně jako výstava Filmaři Hanzelka a Zikmund, že cesta fotografie a filmu může být plná překvapení.

STRUKÁŽ
Strukáž je druh výtvarně grafického zobrazení vznikající jako kresba, malování a obtiskování pomocí fotochemických roztoků (ustalovač, nebo i vývojka) na ploše černobílého světlocitlivého fotografického materiálu. Tento svébytně kreativní proces se realizuje v běžném světelném prostředí. Výsledek závisí do jisté míry na náhodě a prakticky jej nelze identicky opakovat. Tato technika může být dále vhodně doplněna např. tónováním, kolorováním, virážováním, koláží apod. Strukáž lze též kombinovat s tzv. fotogramem i s postupy zvětšování, resp. kopírování negativu v temné komoře nebo ji lze libovolně upravovat pomocí nástrojů digitálního zpracování obrazu v PC. Tato nestandardní metoda zhotovení obrazu rozvíjí schopnosti lidské tvořivosti, fantazie, asociace apod.

Akce je finančně podpořena Plzeňským krajem (www.turisturaj.cz).