Komentované prohlídky Dvora stavebních řemesel - prázdniny 2019

vstupné na komentovanou prohlídku

plné 160,-
snížené 100,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

Každou prázdninovou sobotu od 10 hodin. Do 24. srpna AKCE

Součástí Centra stavitelského dědictví NTM Plasy je i hospodářský dvůr plaského kláštera. Ten svou podobou odkazuje na období baroka, avšak podle dochovaných středověkých stavebních prvků lze usuzovat, že jeho počátky sahají až do doby, kdy byl cisterciácký klášter založen, tedy do poloviny 12. století.

V rámci Centra stavitelského dědictví NTM Plasy plní hospodářský dvůr funkci Dvora stavebních řemesel. Jsou do něj umístěny historické řemeslné dílny s původními stroji, které mnohdy ani po více než 100 letech neztratily nic ze své krásy a funkčnosti. V průběhu speciální komentované prohlídky se dozvíte mnohé nejen o fungování barokního hospodářského dvora, ale i o starých strojích, které jsou v něm umístěny. Navíc budete moci sledovat, jak s nimi lze vyrobit zednickou lžíci – atribut všech stavitelů. Nejpozornější z návštěvníků si lžíce vyrobenou během prohlídky odnese s sebou domů.

Co vás čeká, můžete vidět v pořadu ČT Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli (Stavby).

Video z předchozích akcí můžete shlédnout zde.