5. - 7. 4. Dějiny staveb 2019

Účastnický poplatek:

1130,- Kč

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

5. – 7. 4. 2019 KONFERENCE

Již počtvrté Národního technické muzeum Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy hostí mezinárodní konferenci Dějiny staveb. Na jubilejní 20. ročník tohoto populárního mezioborového setkání se do Plas opět sjede více než stovka průzkumníků historických staveb, památkářů, historiků architektury i dalších badatelů a zájemců o dějiny stavební kultury. Kromě přednášek jsou prezentovány tematické postery a je zde rovněž prostor pro prezentaci nových oborových publikací i realizaci workshopů a panelových diskusí. Letos součástí jednání bude "Studentská minikonference", v jejímž průběhu kolektiv studentek a studentů Fakulty architektury ČVUT Praha představí výsledky průzkumu zaměřeného na dům čp. 89 (Karschův dům) v Kadani.

foto: Dějiny staveb 2016, poprvé v NTM CSD Plasy

Pořadatel: Klub Augusta Sedláčka v Plzni, Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, Národní technické muzeum.
Partneři konference: Ministerstvo kultury ČR, Město Plzeň, Plzeňský kraj, Národní památkový ústav, Západočeské muzeum v Plzni.

Více informací o akci a přihlášky naleznete na adrese www.evida.cz/shp .