Nové výstavy a expozice v roce 2019

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 110,-
snížené 70,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

VÝSTAVY

Interaktivní expozice statiky, výstava o ražení tunelu Ejpovice a výstava spojená se 100. výročím narození Miroslava Zikmunda. Odvážné cesty, stavby, technologie - pevné základy a smělé cíle.

FILMAŘI HANZELKA A ZIKMUND
od 3. dubna 2019

Plzeňský rodák Miroslav Zikmund oslavil 14. února 2019 své 100. narozeniny a zároveň 22. dubna je tomu přesně 60 let od odjezdu dvojice H+Z na druhou expedici, na kterou vyjížděli od budovy Národního technického muzea. Výstava je věnovaná jak nezapomenutelným cestám kolem světa (hlavně té druhé – Asijské), ale také neméně dobrodružnému směřování dvou inženýrů ekonomie k fotografii, filmu a psaní. Součástí výstavy jsou i stereoskopické fotografie, které během své druhé cesty Hanzelka se Zikmundem pořídili.

TUNEL EJPOVICE. MODERNIZACE TRATI ROKYCANY – PLZEŇ.
od 3. dubna 2019

Víte, kdo to je Viktorie? A víte, že má na svědomí nejdelší železniční tunel v České republice? V Centru stavitelského dědictví NTM Plasy je pro vás přichystána výstava o významné dopravní stavbě, během níž bylo použito nejmodernější techniky a padlo několik rekordů.

VODNÍ KORIDOR DUNAJ - ODRA - LABE.
od 3. dubna 2019

"Křižovatka tří moří" je někdy nazýván ambiciozní projekt propojení tří hlavních evropských rozvodí. Putovní výstava prezentuje výhody vodní dopravy i očekávané přínosy plánovaného dunajsko-odersko-labského průplavu.

STATIKA - PROČ TO (NE)SPADNE
od 27. června 2019

Expozice stavitelství doplněná o pohled na stavbu očima statika. Co zůstává našim očím často skryté? Interaktivní edukační pracoviště poodhaluje, co se skrývá pod povrchem staveb, za složitými výpočty statiků, dává možnost vyzkoušet si základní principy fyziky na vlastní kůži. Nový prostor je zároveň doplněn řadou historických plánů a modelů a nabízí tak ke srovnání historii a současnost tohoto oboru stavitelství.

Výstavy i nové edukační pracoviště jsou přístupné v rámci Expozice stavitelství v objektu bývalého pivovaru.