Zaostřeno na střechy

7. - 9. 2. 2019 / PVA EXPO PRAHA LETŇANY AKCE

Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy představí na veletrhu Střechy Praha část své expozice stavitelství zaměřenou především na krovy a střešní krytiny, včetně souvisejících tradičních řemeslných postupů. Součástí expozice budou rovněž tematické stavebnice a aktivity pro děti.

V prezentační aréně v rámci Zóny pro tesaře představí zástupci Centra následující zajímavá témata:

Lukáš Hejný:
Střechy a jejich krytiny ve sbírkách Národního technického muzea

Prezentace kurátora sbírky architektury a stavitelství a vedoucího oddělení sbírek Muzea architektury a stavitelství NTM nechá nahlédnout do bohatství muzejních exponátů souvisejících s konstrukcí střech. Vybrané sbírkové předměty jsou od roku 2015 prezentovány stálou expozicí v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy.

Pavel Kodera:
Transfer barokního krovu z likvidovaného dvora Podmokly pro Centrum stavitelského dědictví NTM Plasy

Prezentace vedoucího Centra stavitelského dědictví NTM Plasy představí zajímavou akci, při níž byl v průběhu léta 2011 pro muzeum získán barokní krov z demolovaného hospodářského dvora. Krov byl následně nově osazen na obnovovaný objekt v areálu bývalého plaského kláštera, kde nyní – kromě své základní funkce střešní konstrukce – slouží rovněž jako edukační exponát.

Petr Růžička:
Lesk a bída tesařského řemesla

Známý tesařský mistr, autor řady replik středověkých stavebních strojů a zkušený „experimentátor tradičního řemesla“, se ve své přednášce zamyslí nad stavem a perspektivou rukodělných řemesel v současnosti. Důsledné praktikování manuálního řemesla může na někoho působit snad až nemístně tradicionalisticky, praxe však odhaluje hlubší filozofické i ekonomické souvislosti, které pro dnešní dobu mohou být vítanou inspirací.

7. – 9. 2. 2019
PVA EXPO PRAHA LETŇANY
Otevírací doba: čtvrtek, pátek: 10–18 h, sobota: 10–17 h

Více informací o veletrhu naleznete na www.strechy-praha.cz.