Komentované prohlídky Dvora stavebních řemesel - srpen 2018

vstupné na komentovanou prohlídku

plné 160,-
snížené 100,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

sobota 4., 11., 18. a 31. srpna od 14. hodin AKCE

Součástí Centra stavitelského dědictví je i hospodářský dvůr plaského kláštera. Ten svou podobou odkazuje na období baroka, avšak podle dochovaných středověkých stavebních prvků lze usuzovat, že jeho počátky sahají až do doby, kdy byl cisterciácký klášter založen, tedy do poloviny 12. století.

V rámci Centra stavitelského dědictví plní hospodářský dvůr funkci Dvora stavebních řemesel. Jsou do něj umístěny historické řemeslné dílny s původními stroji, které mnohdy ani po více než 100 letech neztratily nic ze své krásy a funkčnosti. V průběhu speciální komentované prohlídky se dozvíte mnohé nejen o fungování barokního hospodářského dvora, ale i o starých strojích, které jsou v něm umístěny. Navíc budete moci sledovat, jak s nimi lze vyrobit zednickou lžíci – atribut všech stavitelů. Pro nejpozornějšího z návštěvníků se lžíce vyrobená během prohlídky stane výhrou v závěrečném kvízu a odnese si ji s sebou domů.

Program výroby zednické lžíce byl součástí Svatojánské brány k řemeslu, která proběhla v Centru stavitelského dědictví Plasy 23. června 2018.
Video z akce můžete shlédnout zde.