Expozice stavebně-historického průzkumu

vstupné na komentovanou prohlídku

plné 160,-
snížené 100,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

13.7. - 31.8. 2018 / každý pátek od 14. hodin AKCE

Expozice stavebně-historického průzkumu je určena skutečným zájemcům o historii staveb. Při komentované prohlídce návštěvníci spolu s odborným pracovníkem muzea odkrývají historii stavby, která od středověku až po současnost několikrát změnila svou tvář a funkci, ale přesto v ní každé období zanechalo určité stopy, v nichž je možné číst jako v napínavé knize.

Expozice je umístěna do nejstarší části areálu hospodářského dvora plaského kláštera a je svým pojetím i významem zcela jedinečná. Návštěvníci se seznamují s postupy a metodami zkoumání historických staveb na zcela konkrétním příkladu mimořádné památky s velice zajímavou stavební historií.

Expozice byla připravena ve spolupráci s doc. Ing. arch. Michaelem Ryklem, Ph.D. působícím na FA ČVUT Praha.

Komentovanou prohlídku expozicí lze navštívit od 13. července do 31. srpna 2018 vždy v pátek od 14.00 hodin. Skupiny 8 a více osob se mohou po domluvě objednat i jiný pracovní den, a to na adrese csd@ntm.cz.