Oprava kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

vstupné

vstup volný

místo konání

Matheyho sál
Hospodářský dvůr NTM CSD Plasy
Pivovarská 6, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

AKCE

pátek 25. 5. 2018 v 17:00 - Matheyho sál Centra stavitelského dědictví Národního technického muzea v Plasích

Kostel je srdcem kláštera, klášter je srdcem Plas. Navíc ranně barokní architektura klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích v sobě ukrývá románskou stavbu, jejíž západní portál, který odborníci objevili teprve v roce 2006, pochází už z období začátku budování kláštera zhruba v polovině dvanáctého století. Jedná se tedy o nejstarší cisterciácký klášterní kostel v Česku.

Současný stav kostela však jeho významu ani historické unikátnosti zdaleka neodpovídá. Situace se má brzy obrátit k lepšímu. Rekonstrukce kostela získala podporu z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). 27. března 2018 se v Plasích uskutečnilo oficiální zahájení opravy, projekt by měl být hotov do prosince roku 2020. Celkové náklady na opravu kostela představují částku 70 mil. Kč z toho výše dotace IROP činí 95 %. Nemalou částkou 1,5 milionu se projekt rozhodlo podpořit město Plasy.

V první fázi projektu dojde k restaurování části mobiliáře. Největší náklady pak budou vynaloženy na kompletní opravu venkovní fasády. U severní obvodové zdi dojde ke snížení terénu a odvodu dešťové vody od stavby, což bude mít za následek snížení vlhkosti ve zdivu, ale také v celém interiéru kostela, kde je nyní rozšířena dřevomorka. V rámci oprav fasády bude staticky zajištěn významný románský portál. V interiéru kostela budou dodělány vnitřní omítky, instalováno vnitřní osvětlení a ozvučení. Za sakristií vznikne nová expozice, která přiblíží návštěvníkům stavební podobu kostela v jednotlivých historických obdobích.

O připravované opravě kostela přijede do Plas hovořit ing. Iva Fictumová z plzeňského biskupství. Přednáška s následnou diskuzí bude součástí programu Noci kostelů 2018.


Slavnostnímu zahájení realizace byl jako host přítomný také generální ředitel Národního technického muzea mgr. Karel Ksandr. Spolupráce Národního technického muzea, farnosti i města Plasy se úspěšně rozvíjí už od vstupu NTM do Plas roku 2008.