150 LET SIA

vstupné

vstup volný

místo konání

nádvoří před Expozicí stavitelství
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

30. 3. – 13. 5. 2018 VÝSTAVA

Putovní výstava 150 LET SIA prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební tvorbě. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a veřejného prostoru.

Spojení osobního fotografického portrétu autora, krátkého textového medailonu a historických
a současných fotografií autorova díla má za cíl připomenout vývoj a úspěchy našeho stavitelství
a architektury.