Splněné sny. Odvěká touha létat.

vstupné

vstup do Expozice stavitelství
plné 110,-
snížené 70,-

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

30. BŘEZNA - 31. ŘÍJNA 2018. VÝSTAVA

Touha létat provází člověka od nepaměti. Vzpomeňme si na Daidala a Ikara, později třeba na návrhy Leonarda Da Vinciho. První letadla lehčí než vzduch, balony a vzducholodě, však začaly dobývat vzduch až na konci 18. století, letadla těžší než vzduch ještě o sto let později.     

Zpočátku nebylo létání pro každého, mohli si ho dovolit pouze majetní lidé. Od třicátých let 20. století se zkoušely různé cesty, jak létání umožnit co největšímu počtu zájemců. V Československu se používal výraz lidové létání.
Jaké byly první motory pro lidová letadla? Jak obstály ženy v konkurenci mužů?
Jak se létalo a létá v Plasích? Co znamená být leteckým modelářem?

Součástí výstavy je také doprovodný program pro děti připravený ve spolupráci s Leteckomodelářským klubem Plasy. Jako odměnu za správné rozluštění hádanek o létání si děti mohou vyrobit model jednoduchého letadla.

Expozice stavitelství NTM CSD Plasy/ 30 března - 31. října 2018

Výstava Národního technického muzea Splněné sny Odvěká touha létat patří do série výstav k výročí 100 let republiky a je součástí projektu MADE IN CZECHOSLOVAKIA - ANEB PRŮMYSL, KTERÝ DOBYL SVĚT.