Nominace na cenu Luigi Micheletti Award 2017 pro NTM CSD Plasy

Národní technické muzeum bylo nominováno na cenu Luigi Micheletti Award 2017 za projekt Centrum stavitelského dědictví Plasy.

Cena Luigi Micheletti Award je evropským oceněním pro muzea, která hledají nové cesty pro přiblížení světa současných dějin, průmyslu a vědy v celém spektru jejich složitosti, souvislostí a interpretací. Cenu zastřešuje Evropská muzejní akademie (European Museum Academy - EMA). Národnímu technickému muzeu se podařilo s projektem Centrum stavitelského dědictví Plasy dostat mezi muzea nominovaná na Michelettiho cenu za rok 2017, a zařadit se tak mezi špičky evropského muzejnictví.

Rozhodujícími kritérii při hodnocení v této soutěži jsou pro porotce především otevřenost novým pohledům a schopnost inovativně a kreativně prezentovat a interpretovat své sbírky a témata. Kvalita budov a provedení výstav stojí až na druhém místě, zásadní otázkou jsou ty aspekty, které činí muzea pro své návštěvníky přitažlivými, dokáží jim poskytnout uspokojení, leckdy dokonce nad rámec jejich očekávání.

Konference Evropské muzejní akademie spojená se slavnostním ceremoniálem předávání cen se odehrávala ve dnech 28.-30. září 2017 v hlavním městě Makedonie Skopje. „Představení Centra stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea se mezi přítomnými zástupci evropských muzeí setkalo s velmi pozitivním ohlasem,“ říká generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. „Odbornou mezinárodní porotou pak bylo Národní technické muzeum zařazeno mezi potvrzené nominace (confirmed candidate). Michelettiho cenu za rok 2017 získalo irské ,GPO Witness History Visitor Centre‘ v Dublinu prezentující události irského boje za nezávislost, zejména tzv. Velikonočního povstání v roce 1916.“

Michelettiho cena se uděluje od roku 1996 a Národní technické muzeum se o ní letos ucházelo již po třetí. V roce 1997 a v roce 2014 skončilo mezi finalisty.„Také na letošní nominaci je NTM právem hrdé. Vždyť jedním z jeho cílů je být muzeem pro současného návštěvníka a nominace na Michelettiho cenu mu potvrzuje, že se ubírá správným směrem,“ dodává Karel Ksandr.

Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 5,
331 01 Plasy

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Kristýna Koderová
Oddělení PR a práce s veřejností
Email: kristyna.koderova@ntm.cz
Tel.: 373 300 744 / mobil: 777 710 802
Národní technické muzeum 
Centrum stavitelského dědictví,
Pivovarská 5, 331 01 Plasy