Nominace na cenu Luigi Micheletti Award 2017

Aktualita

Cena Luigi Micheletti Award je evropským oceněním pro muzea, která hledají nové cesty pro přiblížení světa současných dějin, průmyslu a vědy v celém spektru jejich složitosti, souvislostí a interpretací. Cenu zastřešuje Evropská muzejní akademie (European Museum Academy - EMA). Národnímu technickému muzeu se podařilo s projektem Centrum stavitelského dědictví Plasy dostat mezi muzea nominovaná na Michelettiho cenu za rok 2017, a zařadit se tak mezi špičky evropského muzejnictví.

Nominaci na Cenu Luigi Micheletti Award obdržel generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr na konferenci Evropské muzejní akademie v hlavním městě Makedonie Skopje 29. září 2017. Představení Centra stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea se mezi přítomnými zástupci evropských muzeí setkalo s velice pozitivním ohlasem. Vzhledem k tomu, že rozhodujícími kritérii v této soutěži jsou především otevřenost novým pohledům, schopnost inovativně a kreativně prezentovat a interpretovat své sbírky a témata, být současným muzeem pro současného návštěvníka, je Centrum stavitelského dědictví na tuto nominaci právem hrdé.

Michelettiho cena se uděluje od roku 1996 a Národní technické muzeum se o ní letos ucházelo již potřetí. V roce 1997 a v roce 2014 skončilo mezi finalisty, a i v letošním roce 2017 se může mezi nejlepší evropská muzea zařadit.