Pokusný výpal vápna v NTM CSD Plasy

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 6, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

5. - 7. 10. 2017 AKCE

Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví v Plasích ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. zvou odborníky a zájemce o historické stavební technologie na praktický workshop věnovaný tradičním vápenným technologiím.     

Při workshopu se uskuteční experimentální výpal, který bude proveden v peci postavené tradičním způsobem na základě informací získaných z historických plánů, archeologických nálezů i dochovaných stavebních reliktů. Vápno získané výpalem bude následně vyhašeno a uloženo ve vápenné jámě ve Dvoře stavebních řemesel NTM CSD Plasy.

ČTVRTEK 5. 10.
10:00 - setkání realizačního týmu v CSD Plasy / 13:00 - příprava vápenné pece (stavba klenby topeniště a vložení nové vsázky ) – zapálení pece – noční výpal

PÁTEK 6. 10.
pokračování výpalu / příprava sobotního programu pro veřejnost / v noci předpokládané ukončení výpalu

SOBOTA 7. 10.
zakončení workshopu prezentací tradičních vápenných technologií široké veřejnosti v rámci programu VÁPENICKÉ SOBOTY

10:30 – Vápenné technologie historických staveb (přednáška)
Ing. Jan Válek, PhD. ÚTAM/CET Akademie věd ČR

V dnešní době je vápno využíváno ve stavebnictví pouze okrajově, ale po staletí bylo zásadním materiálem, který ovlivňoval konstrukci staveb, jejich funkci a vzhled. Chceme-li zachovat jedinečný charakter našeho po staletí kultivovaného životního prostoru, našich historických měst a architektonických památek, pak je třeba vážně se zabývat studiem tradičních materiálů a jejich uplatněním i v současnosti.

Přednáška se zabývá vápennými technologiemi minulosti s cílem objasnit vztahy mezi surovinami, výrobními zařízeními a využitím v architektuře. Jaké existovaly surovinové zdroje? Jak a kde se těžil vápenec? Jaký byl vývoj vápenných pecí? Jak se pálilo a hasilo vápno? Jak se rozpoznala kvalita vápna a v čem se liší dnešní vápna od těch historických?

13:00 – praktické ukázky vápenných technologií ve Dvoře stavebních řemesel

16:00 – komentovaná prohlídka končící výstavy „CALCARIUS ČILI VÁPENÍK“

Aktivní účast na pokusném výpalu 5. - 7. 10. lze domluvit na csd@ntm.cz nebo přímo s pracovníky CSD Plasy

Mediálním partnerem akce je portál a časopis PROPAMÁTKY

Akce je pořádána v rámci projektu "Vápenné materiály pro restaurování a konzervování autentických prvků historických staveb" (DG16P02H012) financovaného z programu NAKI II Ministerstva kultury ČR.