9. - 10. 9. 2017 / Víkend fotografie

vstupné

V sobotu 9.9. je v rámci Dne industriálního dědictví vstup zdarma do Expozice stavitelství.

Jak se k nám dostanete

9. – 10. 9. 2017 AKCE

Na druhý víkend v září připravila společnost Plasy sobě, Svaz českých fotografů a Národní technické muzeum Centrum stavitelského dědictví Plasy pro všechny příznivce fotografování a architektury do areálu plaského kláštera a jeho blízkého okolí Víkend fotografie.     

VÍKEND FOTOGRAFIE - SOBOTA 9. 9.

9:30 / Dvůr stavebních řemesel NTM CSD Plasy / přednášky

• Mgr. Pavel Kodera, Ph.D., vedoucí NTM CSD Plasy: Vědět, co vidím - historie plaského kláštera
• Ing. Ivo Kornatovský, ASČF, kurátor výstav areálu NKP Kláštera Plasy: focení v Plasích a okolí
• MgA. Václav Šedý, autor mnoha publikací věnujících se především architektuře, sochařství, designu a knižní grafice (http://www.sedy.it/): Reprezentace architektonické formy ve fotografii - focení architektury

foto: I. Kornatovský

14:00 / sýpka / výstava

• 7. fotoplátno Plasy 2017
• oceněné fotografie z 37.národní přehlídky fotografie ve Svitavách
• prohlídka hodinové věže – originální, 331 let starý, hodinový stroj

další program

zámecký sál - výstava fotografií Plaská Lípa 8 / nemocniční křídlo kláštera - výstava obrazů a kreseb / Expozice stavitelství NTM CSD Plasy - vstup zdarma v rámci Dne industriálního dědictví / klášter Plasy - zlevněné vstupné / Plasy a okolí - fotografování přes den až do noci na základě přednášky - s doprovodem nebo samostatně / amfiteátr - 21:00 - prezentace a zhodnocení volného focení u projektoru a diskuse o fotografování, každý účastník může přinést aktuální fotografie k veřejné prezentaci

foto: I. Kornatovský

VÍKEND FOTOGRAFIE - NEDĚLE 10.9.
Informace o dalších zajímavostech v okolí, volné focení.

Více informací o akci naleznete na stránkách Svazu českých fotografů – www.scf.cz.

Mediálním partnerem akce je portál a časopis PROPAMÁTKY