Dny volného vstupu v roce 2017

cena

vstup zdarma do Expozice stavitelství

místo konání

Centrum stavitelského dědictví Plasy
Pivovarská 5, 331 01 Plasy
Jak se k nám dostanete

AKCE

V návaznosti na další akce, které Centrum stavitelského dědictví Plasy pořádá, umožňuje Národní technické muzeum návštěvníkům CSD Plasy v roce 2017vstup zdarma do Expozice stavitelství tyto dny:

3. června 2017

22. července2017 / Zvonařský den se svěcením nového zvonu a řadou doprovodných aktivit / vstup zdarma na celou akci

12. srpna 2017 / Den řemesel

9. září 2017 / Dny evropského dědictví (EHD)