Národní technické muzeum otevírá Centrum stavitelského dědictví Plasy

Národní technické muzeum 29. září 2015 otevírá v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích Centrum stavitelského dědictví Plasy, unikátní středisko dokumentace, prezentace a celoživotního vzdělávání v oblastech souvisejících se stavební historií a tradičním stavitelstvím.

„Otevření Centra stavitelské dědictví Plasy je významným mezníkem v historii Národního technického muzea,“ říká generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr. „29. září 2015, den poté, co si připomínáme 105. výročí zpřístupnění prvních expozic Technického muzea Království českého ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě 28. září 1910, otevírá muzeum své další expozice mimo budovu v Praze na Letné. Vybudování Centra stavitelského dědictví v areálu mimořádně cenného kláštera v Plasích bylo náročným úkolem a přinese Národnímu technickému muzeu v Roce průmyslu a technického vzdělávání nejen rozšíření expozičních prostor mimo Prahu, ale i nové možnosti práce s návštěvníkem a vhodné propojení expoziční činnosti s aktivitami vzdělávacími a badatelskými.“

Komplex cisterciáckého kláštera v Plasích, jeden z nejvýznamnějších klášterních areálů ve střední Evropě, prošel od 12. století význačnými změnami. Zásadní rozvoj zaznamenal v době 17. a 18. století, kdy byly realizovány odvážné přestavby podle projektů architektů Jeana Baptisty Matheye a Jana Blažeje Santiniho. Po roce 1826, kdy majetek zrušeného kláštera zakoupil rakouský politik Klement V. L. Metternich, proběhly další stavební úpravy včetně změn souvisejících s hospodářskými záměry rodiny Metternichů. Po druhé světové válce byl areál konfiskován, budovy byly využívány k rozličným účelům. V roce 1995 byl komplex někdejšího kláštera zapsán mezi národní kulturní památky a postupně probíhá obnova jeho mimořádně cenných budov.

Národní technické muzeum převzalo v roce 2008 ve značně zchátralém stavu do své správy budovy bývalého klášterního hospodářského zázemí. V rámci projektu spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblasti intervence 5.1. – Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví realizovalo NTM ve dvou fázích obnovu hospodářského areálu – v první fázi od roku 2012 budovy bývalého pivovaru, sladovny a mlýna a v druhé fázi od roku 2014 obnovu hospodářského dvora. Celkové náklady projektu přesahují 350 milionu Kč.

V budově pivovaru, který získal během obnovy podobu z doby jeho výstavby před více než 100 lety, vzniká stálá expozice, jejímž cílem je atraktivně a přehledně prezentovat problematiku historického vývoje stavebních prvků, materiálů a konstrukcí. 
V rámci expozice tak má návštěvník příležitost seznámit se s různými stavebními materiály (dřevo, kámen, hlína) a na jednotlivých podlažích pivovaru si prohlédnout druhy stavebních konstrukcí od základů a hrubé stavby přes úpravu povrchů, typy výplní otvorů a příslušnou technickou výbavu budov až po krovy a krytiny. Část expozice je věnována principům statiky. Jednotlivá témata, představená v expozici, bude hlouběji dokumentovat studijní depozitář. V nejvyšším patře pivovaru návštěvníky překvapí „kabinet“ architekta Jana Kaplického, ojedinělá expozice věnovaná významné osobnosti návštěvníkům otevírá pohled na moderní architektonickou tvorbu. Na malé návštěvníky v prostoru bývalého pivovaru čeká 
tzv. stavební hřiště, kde mohou uplatnit vlastní stavební kreativitu.
V renovovaném objektu mlýna navazujícím na expoziční část v pivovaru jsou umístěny víceúčelové prostory pro tematické výstavy. Od 30. září 2015 do 29. listopadu 2015 se zde představí výstava „Calcarius, čili vápeník“, která zajímavým způsobem ukazuje vápno a vápenné technologie z pohledu tradičního stavitelství a představuje dnes již povětšinou zapomenuté způsoby řemeslné výroby vápna a jeho zpracování.

V členitém areálu hospodářského dvora byly vytvořeny prostory pro aktivity zaměřené na prezentaci stavebních technologií – řemeslnické a zážitkové dílny, historické stavební stroje a expozice „výukové stavby“. Vzniká zde jakási „stavebně řemeslná huť“, která má za cíl umožnit prostřednictvím kurzů a workshopů předávání tradičních postupů a dovedností zážitkovým způsobem. Nalézají se zde dílny tradičních řemesel, jako je tesařská dílna, cihlárna, kamenická dílna, pracoviště zedníka, ale i dílny ke zpracování kovových materiálů – unikátní historická klempírna, kovárna a slévárna. Ve dvoře budou mít svůj prostor historické stavební stroje (středověký jeřáb, beranidlo), na zahradě za dvorem vznikla jednoduchá pec umožňující výpaly cihel a vápna.

Díky mimořádným kvalitám areálu lze témata historického stavitelství studovat přímo na objektech, i v hospodářské části kláštera se dochovaly cenné architektonické prvky jednotlivých dob, nejstarší až ze 13. století, a řada stavebních a historických pozoruhodností.

Zázemí areálu umožní pořádání programů pro různé stupně škol i setkávání odborné veřejnosti v prostorech Santiniho a Matheyho sálu. V návaznosti na aktivity Muzea architektury a stavitelství NTM se buduje v rámci CSD rovněž odborná knihovna zaměřená na literaturu dokumentující historické a tradiční stavitelství.

Národní technické muzeum otevírá Centrum stavitelského dědictví Plasy s cílem vést k úctě ke stavebnímu dědictví, zprostředkovávat hlubší porozumění stavební historii, předávat tradiční dovednosti a přinášet inspiraci a potěšení.

Centrum stavitelského dědictví Plasy, Pivovarská 5, Plasy 331 01
Otevírací doba:
od 30. září do 1. listopadu 2015 úterý až neděle 10.00 až 17.00, pondělí zavřeno,
od 2. listopadu do 29. listopadu 2015 pouze sobota a neděle 10.00 až 17.00.
Více informací: www.muzeum-plasy.cz; www.ntm.cz
Fotografie ke stažení: http://leteckaposta.cz/965319410

Mgr. Adam Dušek
Vedoucí oddělení PR a práce s veřejností
Email: adam.dusek@ntm.cz
Mob: +420 774 426 828
Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78, Praha 7

Mgr. Pavel Kodera, Ph.D.
Koordinátor projektu Centrum stavitelského dědictví v Plasích
Email: pavel.kodera@ntm.cz
Tel.: 373 300 734 / mobil: 777 190 734
Národní technické muzeum
CSD, Pivovarská 5, 331 01 Plasy

Národní technické muzeum děkuje za spolupráci realizátorům obnovy hospodářského areálu: firmě UNISTAV CONSTRUCTION, a. s, která se podílela na 1. fázi obnovy a firmě HOCHTIEF CZ, a. s., která se podílela na 2. fázi. Poděkování patří také generálnímu dodavateli expozice společnosti AV MEDIA, a. s.

Předseda představenstva společnosti UNISTAV CONSTRUCTION pan Miroslav Friš řekl: „Společnost UNISTAV CONSTRUCTION je hrdá na to, že se mohla zúčastnit realizace projektu výstavby Centra stavitelského dědictví Plasy, které vzniklo z iniciativy a pod záštitou Národního technického muzea v historickém areálu Kláštera v Plasích. Realizace rekonstrukce probíhala s využitím původních tradičních stavebních technologií a postupů s cílem uvést rekonstruované objekty do jejich původní podoby z konce 19. století. Rekonstrukcí vznikl jedinečný, veřejně přístupný studijní depozitář se sbírkou historických stavebních materiálů, konstrukcí a řemeslnických nástrojů, s prostory pro pořádání výstavních prezentací. Jsou zde k vidění historicky cenné prvky stavitelského umění od románského slohu až po 19. století. Běžní návštěvníci se zde mohou seznámit nejen s historií stavitelství a řemesel, ale budou si zde moci dokonce i některé původní postupy výroby vyzkoušet vlastníma rukama. Odborné veřejnosti je pak umožněn přístup do depozitáře sbírky stavebních materiálů, prvků a konstrukcí. Vlastní rekonstrukce objektů areálu Kláštera v Plasích přinesla naší společnosti UNISTAV CONSTRUCTION bohaté zkušenosti a znalosti, které zajisté zúročí při rekonstrukcích dalších historicky cenných objektů.“

„Rekonstrukce národních kulturních památek patří k nejsložitějším úkolům, se kterými se stavební firma může potkat. Pracujeme v prostředí, kde každý necitlivý či neodborný zásah ze strany dodavatele stavebních prací může způsobit nenávratné škody. Jsem proto rád, že naše společnost mohla uplatnit své letité zkušenosti s revitalizacemi historických projektů a přispět tak k rozvoji našeho kulturního dědictví,“ uvedl předseda představenstva HOCHTIEF CZ Ing. Tomáš Bílek.

Viktor Plass ze společnosti AV MEDIA doplnil: „Vlastní expozice je především o snoubení historie daného tématu s citlivou podporou moderních audiovizuálních prostředků s cílem co nejnázornější interpretace. Celý prostor je tak prezentován ve snaze maximálně podtrhnout ducha jednotlivých zastavení, podpořit edukaci a zábavnou formou přenést návštěvníka do dávných dob, případně zprostředkovat co nejintenzivnější zážitek spojený s výkladem expozice. K naplnění těchto cílů je v expozici využito mnoho nejmodernějších prvků a principů intepretace, od budování atmosféry pomocí ambientních zvuků, přes doprovodné vysvětlující animace, hry, interaktivitu až po nejmodernější holografické efekty. To nám umožní například návštěvu lesa, vidět práci lesníků a zaposlouchat se do zvuků práce se dřevem. V expozici nechybí ani herny s interaktivními kvízy, cílené pro děti od 6 let, vzdělávací projekce, či časová osa, která znázorňuje, jak se měnil stůl architekta v závislosti na čase. V rámci expozice bylo použito i několik speciálních technologických řešení, jako Vizualizace rostoucí budovy pomocí efektu Pepper ´s Ghost nebo vícedotykový stůl MultiTOuch, který umožňuje lepší využití plochy obrazovky, rozmanitější aplikace, práci více uživatelů s podporou běžných gest a zejména jasnou intuitivní práci a ovládání.“
V Centru stavitelského dědictví Plasy je od 29. září do 1. listopadu 2015 vystavena zakládající listina plaského kláštera. Jedná se o zcela mimořádnou událost, neboť listina se vrací do plaského kláštera poprvé od jeho zrušení Josefem II. před 230 lety.
Návštěvníci tak mají unikátní příležitost si prohlédnout vzácný dokument, který potvrzuje, že český kníže Vladislav II. dne 5. srpna 1146 daruje řádu cisterciáků vsi s nevolníky v místě, které se jmenuje Plasy (Plaz). Listina je falzem z 12. století a je ve správě Národního archivu.