Calcarius čili vápeník

30.9. 2015 - 26.11. 2017

Výstava nazvaná „Calcarius čili vápeník, vápenné technologie v tradičním stavitelství“ je instalována v mlýnici a šalandě bývalého klášterního mlýna nově adaptovaného pro krátkodobé výstavy. Návštěvníci se zde mohou atraktivní formou seznámit s dnes již často pozapomenutými způsoby těžby vápence, jeho výpalem v předindustriálních vápenných pecích i následným zpracováním vápna a jeho využitím v tradičním stavitelství.

Názorně je vysvětlen tzv. vápenný cyklus zahrnující přeměnu vápencového kamene na kusové vápno, jeho hašení v hasnicích i následnou přípravu malt a způsoby jejich užití na stavbách jako pojiva. Soubory tradičních nástrojů skalníků, vápeníků i zedníků jsou k vidění vedle originálů archeologických nálezů malt a omítek z prvních křesťanských staveb u nás, vystaveny jsou rovněž repliky typických omítek užívaných ve středověku, renesanci i v období baroka.

Krátká videoprezentace představí provoz experimentální vápenné pece, ve studijním koutku lze v digitálních mapách zkontrolovat, kde se nachází vápenná pec či lom v oblasti návštěvníkova zájmu. „Vápenický domeček“, komiks „Příběh mušličky“ o vzniku vápence, interaktivní modely, stejně jako aranžované instalace řemeslného zpracování poskytují informace i docela malým návštěvníkům, pro které je navíc připraven také hravý průvodce výstavou.

Výstava vznikla rámci programu na podporu výzkumu národní a kulturní identity (NAKI) ve spolupráci s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR a Archeologickým ústavem AV ČR (identifikační kód projektu: DF11P010VV010).

Další informace o projektu Calcarius jsou k dispozici na stránkách www.calcarius.cz

Reportáž ČRo Leonardo o výstavě "Calcarius čili vápeník" je možné vyslechnout zde.

Centrum stavitelského dědictví Plasy je úspěšně dokončený projekt Národního technického muzea spolufinancovaný z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP), oblast 5.1. - Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví.